Ετήσια Συνάντηση Ε.Σ.Ι.Α.Ρ 2015

Ο Ελληνικός Σύλλογος Ιδιοκτητών Άλφα Ρομέο (Ε.Σ.Ι.Α.Ρ), μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας

Οχημάτων Εποχής (Ε.Ο.Ο.Ε), πραγματοποίησε την Ετήσια Συνάντηση για το 2015 στον Λυκαβηττό την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.